Syran

SyranSyrans förlag har sitt ursprung i Syran Ek. förening som, startades på 70-talet av Annelies Schöneck. Föreningens mål var vidareförädling av livsmedel av biodynamisk näringskvalitet. I den biodynamiska odlingsprocessen strävar man bl. a. efter att möjliggöra de mognadsprocesser som behövs för att växterna skall frambringa sina fulla kvaliteter.

Genom det sätt på vilket livsmedlen förvaras och tillagas kan kvaliteten stegras – men också förödas. Under Annelies ledning användes och utvecklades inom Syran metoder för att tillreda och ta till vara livsmedel till hög kvalitet genom till exempel mjölksyrejäsning av grönsaker, surdegsbakning och äppelanvändning och konservering.

Annelies motto och ledstjärna var just, ”att ta tillvara”. Förutom att tillverka och sälja produkter spred hon också kunskapen via kursverksamhet och bokutgivning i ämnet. Böckerna har sålts i stort antal ex. och har även översatts till danska, finska, tyska, engelska, franska och holländska.

Efter Annelies död 2013 inriktas Syrans verksamhet på att föra arvet efter Annelies vidare genom att i första hand fortsätta tillhandahålla hennes böcker och förhoppningsvis också uppdatera och vidareutveckla böckerna samt kanske även sälja andra med liknande inriktning.

Syrans förlag drivs också fortsättningsvis vidare inom ramen för Syran Ek. förening där medlemmarna huvudsakligen nu utgörs av intresserade personer inom Annelies Schönecks bekantskapskrets.

Förlaget har nu sitt säte i Uppsala och distributionen sköts för närvarande av RS Förlagsdistribution och Skolgrossist AB, Sundbyberg.

 

Uppsala i oktober 2013

Comments are closed.