Utgivna böcker

Beställa böckerna

Att ”ta tillvara” var en ledstjärna för Annelies Schöneck. Utifrån denna syn har hon skrivit och gett ut böcker som ”Mjölksyrejäsning av grönsaker”, ”Vårt dagliga bröd”, ”Säd i daglig kost”, ”Ta tillvara äpplen” och ”De bittra örterna som livselixir”.

Alla dessa böcker har inspirerat många människor och givit dem ny kunskap om att baka gott och näringsrikt bröd i lergryta, att låta olika sädesslag ingå i den dagliga kosten, att ta tillvara på äpplen liksom vitkål, morötter, gurkor m.m. så att näringen bevaras och aromen förhöjs och hur de bittra örterna kan användas som ett livselixir.

Alla hennes böcker kännetecknas av att de är vackra och tilltalande. Recepten är gjorda med stor omsorg och ger praktisk vägledning och inspiration. Många människor är tacksamma för Annelies livsgärning.

En ny generation läsare kan nu här få ta del av denna kunskap.
Beställ här >>

De bittra örterna som livselixir

De bittra örterna som livselixir

För att de bittra smakerna ska nå den framgång de förtjänar i våra trädgårdar och i vår dagliga kost krävs en stor portion av kunskap och erfarenhet kring dessa. Det är just förmedlandet av denna kunskap som ger den här bokens sitt stora värde.

Annelies Schöneck, tillför vid 92 års ålder med denna bok, De bittra örterna som livselixir, ytterligare en till ett mångårigt gediget arbete med bokutgivning inom näringskunskapens olika områden.

Fördjupad information

Mjölksyrejäsning av grönsaker

Mjölksyrade grönsaker

Mjölksyrning även kallad fermentering förenar konservering och förädling av produkter. Metoden är av genial enkelhet och ger förlängd hållbarhet utan energiåtgång. Vi får ett livsmedel med pikant smak som samtidigt bidrar till att hålla oss friska. Genom ett enkelt tillvägagångssätt stimulerar man den bakterieflora som finns i råvaror så att den konserverande syran bildas. Boken tar upp hur inläggningen går till, ger tips om servering och visar på ett samspel mellan våra matvanor och kroppens funktioner.

Fördjupad information

Att ta tillvara äpplen

Att ta tillvara äpplenBoken ”Att ta tillvara äpplen” förmedlar kunskap om äpplenas mångsidiga användningsområden. Äpplen kan berika vår mathållning på många sätt, från frukost till kvällsmål. Boken ger också värdefulla tips för den som inte har goda lagringsmöjligheter. Lars Krantz har bidragit med ett avsnitt om äppelträd och äppelsorter.

Fördjupad information

Dagligt bröd

Dagligt bröd

Varje recept fordrar fantasi vid tillämpningen. Därför är brödbak den mest skapande av alla hushållssysslor. Olika jäsmedel presenteras: jäst, honungsjäsmedel och surdeg. Beredningen och skötseln av surdeg finns beskriven samt de varierande mjölsorterna. Inspiration att göra sitt eget pålägg och användningen av torkade brödrester kompletterar denna tidsenliga bok. Boken innehåller grundrecept med många variationer, bl.a. fullkornsbröd, kornbröd, fruktbröd och glutenfritt bröd.

Fördjupad information

Säd i daglig kost

Säd i daglig kost

är en recept- och läsebok. De sju sädesslagen ris, majs, korn, havre, råg och vete har följt människan som baslivsmedel genom årtusenden. I boken berättas om sädens odling, om kökspraktik och verkan i kroppen. Bovete, amaranth och quinoa har nu blivit inslag i mathållningen. De är näringsrika och glutenfria och lätta att tillaga. Konsten att krydda sädesrätter behandlas utförligt. Med god planering, kunskap och nytänkande blir sädesslagen spännande inslag i den dagliga kosten.

Fördjupad information

Comments are closed.