Annelies Schöneck

Annelies SchöneckAnnelies Schöneck föddes 1920 i Hannover,Tyskland. Hon utvecklade tidigt ett starkt förhållande till landsbygden och naturen, därför utbildade hon sig på en lanthushållsskola.

Efter studierna får hon arbete på en gård där ägaren har mycket böcker som nu Annelies får låna. En av författarna hette Rudolf Steiner och det blir Annelies steg in i antroposofin.

Annelies gifter sig 1951 men det blir ett kortvarigt äktenskap.

1953 flyttar hon till Sverige. Hon bosätter sig i Norrland och går där en folkhögskoleutbildning. Efter sex år flyttar hon sedan till Järna där hon 1974 startar en verksamhet med förädling av livsmedel under namnet ”Syran”. Man producerar mjölksyrade grönsaker bedriver kursverksamhet och startar bokförlag.

1984 flyttar Annelies till Almagården i Lunger nära Arboga. Där är hon med och bygger upp en pedagogisk verksamhet som pågår till år 2001, då man lägger ner gården.

Annelies livserfarenhet finns nedtecknade i ett antal böcker och skrifter alla med inriktningen att varsamt ta tillvara och förädla det som jorden ger.

Annelies avled den 22 april 2013

Comments are closed.